Gå till innehåll
Olofströms Ridklubb
Olofströms Ridklubb

Olofströms Ridklubb/Olofströms ridcenter

I dagarna har vi läst i tidningarna om en grannklubb som hotas av nedläggning vilket är väldigt tråkigt för alla berörda. Detta är tyvärr något som hotar många klubbar och föreningar då det är svårt att få folk att ställa upp och arbeta ideellt.

Olofströms ridklubb består av två delar.

Olofströms Ridklubb, som är en ideell förening, köper in ridlektionerna från ett privat företag som är

Olofströms Ridcenter.

Ridklubbens inkomster består av medlemsavgifter, tävlingsintäkter, kommunalt och statligt aktivitetsstöd, sponsring, diverse försäljningar/lotterier samt kallhyran som ridcenter och övriga med uppstallad häst betalar.

Dessa intäkter ska bl.a. finansiera skötsel av anläggningen, traktor, harv, ridbaneunderlag, hindermaterial, hyran till kommunen samt kostnad för en vaktmästartjänst på halvtid.

Ridcenters inkomster består av ridavgifterna.

Ridavgiften ska täcka lön till ridskolans anställda, foder, strö, skoning, utrustning till hästarna, försäkring och veterinäravgifter för hästarna samt kallhyran till ridklubben för boxarna.

ALLT som ridklubben gör är ideellt arbete och det finns i princip hur mycket som helst att göra om bara tiden räcker till. Att anordna tävlingar och försäljningar, att ragga sponsorer och söka bidrag kräver en hel del arbete.

Därför behöver vi bli fler som lägger lite av sin fritid på ideellt arbete

Vilken ridklubb gör mest för sina medlemmar? Det är en fråga som ofta dyker upp i olika forum.

Det enkla svaret är: Det gör den klubb med flest engagerade medlemmar! Finns det inga engagerade medlemmar kommer det heller inte att bli mycket gjort.

Klubben har en styrelse och ett antal sektioner med ledamöter valda av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsens uppdrag är att leda föreningens verksamhet och ansvara för föreningens organisation, verksamhet och ekonomi.

Det är dock allas ansvar att hjälpas åt med det ideella arbetet. Det kan bestå i att hjälpa till på en tävling, vara med på en städdag eller ordna en någon form av kurs eller clinic.

Har du önskemål eller förslag på förbättringar eller aktiviteter, kontakta en styrelsemedlem eller en ridlärare så hjälper de dig vidare.

Så istället för att fråga vilken klubb som gör mest för sina medlemmar, ställ frågan:

När gjorde jag senast något för min ridklubb?

Styrelsen Olofströms ridklubb

Publicerad: 2023-07-10

Senast uppdaterad: 2023-07-10

Författare: Lena Fredén