Gå till innehåll
Olofströms Ridklubb
Olofströms Ridklubb

Trafikregler

För att öka säkerheten och minska risken för olyckor har Olofströms Ridklubb beslutat att följande trafikregler tillsvidare skall gälla inom Olofströms Ridklubbs område.

  • Maxhastigheten 20km/tim gäller inom hela området.
  • Infart sker bakom Bowlinghallen och utfart mellan Bowlinghallen och f d stora stallet.
  • Hästar, oavsett om de rids eller leds, har företräde. Stanna gärna bilar eller andra motordrivna fordon vid möte och låt hästarna passera först.
  • Processioner, d v s led med hästar får inte brytas av fordon.
  • Av- och påsläpp sker på kortsidan av Lilla Ridhuset, och gångtransport till och från stallet sker på ridhusens "baksidor".
  • Personbilar parkeras framför containrarna samt på baksidan av Lilla Ridhusets(grått)långsida. Tänk på att lämna fri väg för de som skall in med bilar och transporter.
  • Personbilar med hästsläp parkerar längs med Stora Ridhusets långsida mot banvallen.
  • Parkering utanför privatdelen (planen bakom stora ridhuset) är endast tillåten för ridskolans personal samt vid urlastning av t ex foder samt vid lastning av hästar.
  • Hästsläp som står långtidsparkerade på området, skall ställas utmed kanterna på planen bakom Stora Ridhuset.
  • Cyklar och mopeder ställs längs med Stallets långsida. Inga cyklar/mopeder tillåts i höjd med stallets kortsidor.

Det är av högsta vikt att samtliga som framför fordon inom området är medvetna om säkerheten och tänker på att hästar är flyktdjur som kan bli skrämda, om situationen upplevs otrygg.

Utvärdering kommer att göras kontinuerligt, för att säkerställa säkerheten inom området.

En bild

Publicerad: 2022-10-11

Senast uppdaterad: 2022-10-11

Författare: Anders Yngve